مشاوره حرفه ای دانش آموزان

ارائه مشاوره مورد نیاز به مخاطبان به ویژه دانش آموزان و اولیای محترم (تقدیم به همه ایرانی های عزیز)

تراز رشته شهرهای دانشگاه ازاد سال 90

تراز رشته شهرهای دانشگاه ازاد رشته پزشکی

شهر

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال90

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال89

تبریز

7034

7057

تهران

7099

7072

مشهد

6998

6932

تنکابن

7012

7019

یزد

6999

6863

شاهرود

7012

6814

نجف آباد

6991

6940

کازرون

6871

6961

اردبیل

7006

6917

قم

6871

6761

قشم

6200

6208

داروسازی

شهر

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال90

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال89

تهران

7041

6972

 

 

دندان پزشکی

شهر

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال90

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال89

شیراز

7308

7240

تهران

7201

7194

خوراسگان اصفهان

7073

6904

علوم آزمایشگاهی

شهر

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال90

تبریز

5871

گرگان

5433

تهران

5906

اراک

5483

بروجرد

5404

چالوس

5315

بابل

5414

مرند

5231

شاهرود

5281

قم

5262

زاهدان

4831

معماری

شهر

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال90

    کرمان

5398

تهران

6414

بافق

4328

مهندسی پزشکی

شهر

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال90

بیومتریک تهران

6514

بیومکانیک تهران

6246

بیومتریال تهران

6288

بیوالکتریک مشهد

6124

بالینی تهران

6210

بیوالکتریک خمینی شهر

5784

بیو الکتریک تبریز

6034

بیوالکتریک قزوین

6013

بیومکانیک تبریز

5757

بیوالکتریک نجف آباد

5642

بیوالکتریک دزفول

5628

بیوالکتریک کازرون

5255

بیوالکتریک اردبیل

5083

بالینی مشهد

4065

بیومکانیک مشهد

4098

بیومتریال تنکابن

4815

بیوالکتریک شاهرود

4086

بیومتریال شاهرود

4076

بیوالکتریک اهر

4070

پرستاری  قسمت اول

شهر

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال90

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال89

یزد

4606

4600

جهرم

5447

5367

یاسوج

5172

5031

سنندج

5640

5523

بروجرد

5559

5510

کازرون

5374

53 77

مشهد

5374

5218

ارومیه

5335

5173

مهاباد

5409

5199

نجف آباد

5210

5057

زنجان

4613

4607

پرستاری قسمت دوم

شهر

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال90

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال89

کرمان

4600

4726

بابل

5104

4885

ساری

5313

5127

سبزوار

4611

4628

همدان

5308

5197

ارسنجان

4906

4640

اراک

4987

4635

بناب

4605

4608

تبریز

5093

5081

تهران

5205

5135

مرند

4608

4668

مامایی قسمت اول

شهر

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال90

بابل

5256

جهرم

5204

اردبیل

5201

بروجرد

5434

زنجان

5201

فلاورجان

5231

اراک

5205

گرگان

5249

رشت

5202

ارومیه

5200

کرمان

5206

نجف آباد

5390

مامایی قسمت دوم

شهر

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال90

نیشابور

5203

فیروزآباد

5218

خوراسگان اصفهان

5205

آبادان

5202

کازرون

5338

ارسنجان

5213

تهران

5617

مشهد

5480

استهبان

5200

گچساران

5219

لارستان

5206

چالوس

5207


عمران

شهر

نمره اخرین فرد قبول در انتخاب اول سال90

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال89

تهران

6517

6572

نجف آباد

6148

6108

مشهد

6070

6025

شیراز

5251

---

خوراسگان اصفهان

5784

5644

یزد

4105

4754

ارومیه

5356

5220

اراک

5513

5497

کرج

6152

6235

تبریز

5540

6022

عمران قسمت دوم

شهر

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال90

اسلامشهر

5157

قزوین

5824

اهواز

5225

خرم آباد

5190

چالوس

4039

شاهرود

4006

بوشهر

4043

دشتستان

4008

تراز روان شناسی بالینی

شهر

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال90

تهران

6109

تبریز

5783

اهواز

5790

کرج

5624

قم

5520

فیروزآباد

4909

اردبیل

4969

ساری

5130

ارسنجان

3982

 

 

 

 تراز حقوق

شهر

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال90

تهران

6281

خوراسگان اصفهان

5900

مشهد

6295

شیراز

5972

تبریز

5778

نجف آباد

5739

بوشهر

4529

دشتستان

3817

آبادان

4776

کرج

6197

کازرون

5325

دامغان

3927

تراز مکانیک

شهر

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال90

تهران

6174

شیراز

6218

تبریز

5895

مشهد

5665

اسلامشهر

4721

قزوین

4808

نجف آباد

5358

اهواز

5623

تراز اتاق عمل

شهر

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال90

تهران

5474

مشهد

5053

 

 

 

 

تراز هوشبری

شهر

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال90

تهران

5779

مشهد

5522

شاهرود

5215

 

تراز ساخت پروتزدندانی

شهر

نمره آخرین فرد در انتخاب اول سال90

تهران

6179

تهران سال 89

5947


+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی 1390ساعت 10:30  توسط محمد ظروفی  |